SITUERING      FOTOZOEKTOCHT      PUBLICATIES      PETITIE      ACHTERGROND      NATUURHERSTEL      CONTACT

Help de Leie in het Vlaams Parlement!
Dankzij de petitie met meer dan 15.000 handtekeningen voor meer natuur langs de Leie kon "Help de Leie" op 2 feburari 2016 haar eis voor 500 ha natuurherstel langs de Leie verdedigen in de Commissie Leefmilieu, Natuur en Ruimtelijke Ordening van het Vlaams parlement. Bekijk hieronder een filmpje van de hoorzitting.

Bedankt aan iedereen voor de massale respons op de petitie!

.