SITUERING      FOTOZOEKTOCHT      PUBLICATIES      PETITIE      ACHTERGROND      NATUURHERSTEL      CONTACT

Help de Leie!
De Leie was ooit een meanderende rivier die in de jaren ’70 werd rechtgetrokken in functie van de scheepvaart. Zo veranderde de Leie in een kanaal/rivier met afgesneden Leie-meanders. Vijftien jaar geleden besliste de Vlaamse overheid het Europese Seine-Scheldeproject te realiseren, waardoor nog veel grotere schepen (tot 185 m lang!) op de Leie moeten kunnen varen.

Rivierherstelplan Leie
Vanwege de grote impact van deze werken en omwille van de Europese regelgeving om tot een goede toestand van de rivier te komen besliste men om gelijktijdig met deze grote werken ook aan natuurherstel te doen. De Leieoevers zouden natuurvriendelijk worden ingericht en sommige oude meanders zouden opnieuw worden aangesloten. Terzelfdertijd besliste de Vlaamse regering dat er 500 ha natte natuur in de Leievallei moest gerealiseerd worden. Zo zouden er terug natte bloemenrijke hooilanden ontstaan met vogels zoals ooievaars en kieviten.

Maar tot op de dag van vandaag is er nog geen vierkante meter van dit natuurherstel gerealiseerd. Integendeel, bijkomende geplande infrastructuurwerken vormen een ernstige bedreiging voor de bestaande én geplande natuur. Ook voor het visbestand in de Leie wordt dit mogelijk een kwalijke zaak…

Natuurpunt volgt dit dossier al jaren van dichtbij op en geeft zo een stem aan de natuur langs de Leie. Hier en daar kochten we natuurterreinen aan of namen we ze in beheer.